Bài Viết

  Hệ Thống Đồ Thần & Vũ Khí Rồng Cấp 3

  Ngày đăng: 27/09/2019 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 297

  === Server sẽ có 3 sét thần chính ===

  1 . Sét Chao PRO: Gồm 2 món là vũ khí chao và pen chao

  – Vũ khí chao là vũ khí rồng cấp 3 được nâng lên từ vũ khí rồng (thiên tử kiếm, ậy hỏa long ..vv)

  – Pen Chao drop ở kundun

  2. Sét Home: Gồm 5 món là sét đồ 400 của các class (MG, RF thêm 1 món vũ khí mới đủ sét)

  – Đồ 400 ae có thể săn ở các loại boss

  3. Sét KaE PRO: Gồm 2 món ring băng và ring gió

  – Ring kae drop ở kundun

   

  === Hệ thống vũ khí rồng cấp 3 ===

  – Để nâng cấp được vũ khí rồng cấp 3 nguyên liệu ae cần có :

  1 vũ khí rồng cấp 2 +11 và +4op trở lên, 30b, 30s, 30chao, 30cre và 1 Món nguyên liệu Siêu mảnh thần bí

  – Để nâng cấp được vũ khí rồng cấp 2 nguyên liệu ae cần có :

  1 vũ khí rồng cấp 1 +11 và +4op trở lên, 30b, 30s, 30chao, 30cre và 1 Món nguyên liệu Siêu mảnh thần bí