Bài Viết

  Hệ Thống TU CHÂN & DANH HIỆU

  Ngày đăng: 27/09/2019 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn, Tin Tức | Lượt Xem: 181

  – Hệ thống TU CHÂN mặc định 10 cụm 10 viên chao 1 lần tu chân nhé ae

  AE ấn f8 lên để tu chân : Mặc định hệ thống tu chân chỉ Tăng % sát thương thôi nhé ae. 1 cấp tăng 1% tổng 40 cấp tăng 40% sát thương

  – Hệ Thống DANH HIỆU

  STT                  Giá Wcoin           HP tăng          Phảm dame       Sức phòng thủ

  1                         50.000                 3000                     3                   3
  2                         50.000                 3000                     3                   3
  3                        10.0000                5000                     3                   5
  4                        150.000                6000                     3                   6
  5                        150.000                6000                     3                   6
  6                        200.000                8000                     3                   8
  7                        250.000                8000                     3                   8
  8                        300.000               10000                    5                   10
  9                        300.000               10000                    5                   10
  10                      500.000               15000                    5                   15
  11                      500.000               15000                    5                   15
  12                      500.000               15000                    5                   15
  13                      500.000               15000                    5                   15
  14                      500.000               15000                    5                   15
  15                     1.000.000             20000                    5                   20
  16                     1.000.000             20000                    5                   20
  17                     1.000.000             20000                    5                   20
  18                     1.000.000             20000                    5                   20