Bài Viết

  Hướng dẫn cách kiếm wcoin ingame

  Ngày đăng: 25/08/2019 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 186

  1. AE có thể kiếm wcoin bằng cách săn các loại boss vàng thừ thấp đến cao

  – Boss Kundun, Medusa, Nighmare, Hellmain, Erohim

  2. Nộp quest BC8 cũng sẽ nhận được wcoin (AE lưu ý chỉ BC8 thôi nhé)

  – Drop ngọc BC x5 bên ngoài, EXP master trong BC8 cũng cao hơn bên ngoài lên ae đi BC mà lấy đc quest sớm thì lên train đến khi gần hết giờ hãy nộp không lại uổng

  3. Đồ ex khi săn boss hoặc ném box không dùng đến ae mang đến NPC Đổi đồ Ex để bán ra wcoin

  – Tỉ lệ khi đổi đồ ex sẽ là 50%

  – Khi bán thì ae nhớ để đồ như hình ảnh dưới đây nhé