Bài Viết

  Tổng hợp thời gian sự kiện Ingame

  Ngày đăng: 22/08/2019 | Chuyên Mục: Sự Kiện, Tin Tức | Lượt Xem: 919

  1 . Sự kiện Boss vàng (Tiêu diệt boss nhận 500 wcoin/1con)

  – Xuất hiện ngẫu nhiên tại: Lorencia – Ebland – Noria – Devias – LostTower – Atlan – Tarkan – Icarus – Aida – Kanturu – Raikon

  – Thời gian boss vàng: Bắt đầu từ xuất hiện từ 00h00 cứ 2 tiếng sau xuất hiện 1 lần. Thời gian tồn tại của boss vàng là 1h30p sau khi suất hện sẽ biến mất

  – Săn boss ném box đồ không dùng đến anh em có thể bán ở ncp bán đồ ở của bar Lorencia exp tỉ lệ 30% thành công để nhận 500 wcoin 1 món

  2 . Sự kiện Phù thủy trắng (tiêu diệt phù thủy trắng rơi 5 chaos)

  – Xuất hiện ngẫu nhiên tại 3 map: Lorencia, Noria, Devias

  – Thời gian xuất hiện: Bắt đầu từ 00h50 4 tiếng sau xuất hiện 1 lần

  3 . Sự kiện Binh đoàn thỏ ngọc (Drop các loại ngọc)

  4 . Sự kiện Summer (Sự kiện mùa hè)

  – Tọa độ và map giống thỏ chỉ thay đổi thời gian xuất hiện: Drop các loại ngọc

  5 . Blood Castle 8

  – Nộp quest BC8 sẽ nhận đc  item 10k wcoin ae nhớ chú ý nhặt

  – Drop ngọc đặc biệt là Chao trong BC8 Sẽ cao hơn bên ngoài. và có tỉ lệ rơi ngọc Ex

  – Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ 00h30 Cứ 2h sau lại có sự kiện

  6 . Chaos Castle 7

  – Win CC7 sẽ nhận được 10 chao hoặc đồ thần ngẫu nhiên. Ae lưu ý là chỉ khi là người sống sót cuối cùng mới nhận được chao thôi nhé chứ bình thường không rơi ngọc

  – Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ 1h00 cứ 2h sau lại có sự kiện

  7 . Kundun (Tiêu diệt nhận đc 1000 Wcoin)

  – Drop đồ thần cấp thấp

  – Kundun sẽ xuất hiện ở Kalima 7 sau khi chết 4 tiếng sau Kundun sẽ hồi sinh, ngoài ra KD còn xuất hện ở sự kiện siêu boss đợt 3 diễn ra tại Dungeon 3 số lượng 2 con

  – Có bán sách gọi kundun ở Cashshop ( Phím X )

  8 . Medusa (Tiêu diệt nhận đc 3000 Wcoin)

  – Sẽ có 2 loại Medusa: Drop ngẫu nhiên đồ 380 đồ tím 400, Siêu mảnh thần bí hoặc ngọc thần thánh

  + Loại 1 ra vào khung giờ cố định tại map Swap(SanMeDuSa)

  + Loại 2 xuất hiện tại Lot0 – Lot2 – Swap(SanMeDuSa) và hồi sinh sau khi chết 2 tiếng tại tọa độ 28 – 22

  9 . Erohim (Tiêu diệt nhận đc 3000 Wcoin)

  – Drop ngẫu nhiên đồ 380 đồ tím 400, Siêu mảnh thần bí hoặc ngọc thần thánh

  10 . Quỷ vương (Tiêu diệt nhận đc 3000 Wcoin)

  – Xuất hiện trong đợt 1 của sự kiện siêu boss. Quỷ vương sẽ không drop đồ, tiêu diệt để nhận wcoin

  11 . Hỏa kỳ lân (Tiêu diệt nhận đc 10.000 Wcoin)

  – Drop đồ 380 đồ tím 400, Siêu mảnh thần bí hoặc ngọc thần thành

  12 . Sự kiện siêu boss (Tiêu diệt các loại boss để nhận thưởng)

  – Bắt đầu vào 19h30 hàng ngày siêu boss sẽ có 3 đợt mỗi đợt cách nhau 15p