Bài Viết

  Tổng hợp thời gian sự kiện Home MU

  Ngày đăng: 22/08/2019 | Chuyên Mục: Sự Kiện, Tin Tức | Lượt Xem: 438

  1 . Sự kiện Boss vàng (Tiêu diệt boss nhận 100 wcoin/1con)

  – Xuất hiện ngẫu nhiên tại Kanturu 1 2 3 4 và map Raikon với số lượng nhiều

  – Thời gian boss vàng: Bắt đầu từ xuất hiện từ 00h00 cứ 2 tiếng sau xuất hiện 1 lần

  – Săn boss ném bo đồ không dùng đến anh em có thể bán ở ncp bán đồ exp tỉ lệ 50% thành công để nhận 500 wcoin 1 món

  2 . Sự kiện Phù thủy trắng (tiêu diệt phù thủy trắng rơi 5 chaos)

  – Xuất hiện ngẫu nhiên tại 3 map: Lorencia, Noria, Devias

  – Thời gian xuất hiện: Bắt đầu từ 00h50 4 tiếng sau xuất hiện 1 lần

  3 . Sự kiện Binh đoàn thỏ ngọc (Drop các loại ngọc)

  4 . Sự kiện Summer (Sự kiện mùa hè)

  – Tọa độ và map giống thỏ chỉ thay đổi thời gian xuất hiện: Drop các loại ngọc

  5 . Blood Castle 8

  – Nộp quest BC8 sẽ nhận đc 2.000 wcoin

  – Drop ngọc trong BC8 x3 ở ngoài. Exp Master trong BC8 cũng cao hơn ở ngoài, ae train master trong bc8 sẽ nhanh hơn ở ngoài

  – Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ 00h30 Cứ 2h sau lại có sự kiện

  6 . Chaos Castle 7

  – Win CC7 sẽ nhận được 10 chao hoặc đồ thần ngẫu nhiên. Ae lưu ý là chỉ khi là người sống sót cuối cùng mới nhận được chao thôi nhé chứ bình thường không rơi ngọc

  – Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ 1h00 cứ 2h sau lại có sự kiện

  7 . Kundun (Tiêu diệt nhận đc 5000 Wcoin)

  – Drop đồ thần

  – Kundun sẽ xuất hiện ở Kalima 7 sau khi chết 4 tiếng sau Kundun sẽ hồi sinh, ngoài ra KD còn xuất hện ở sự kiện siêu boss đợt 3 diễn ra tại Dungeon 3 số lượng 2 con

  8 . Medusa (Tiêu diệt nhận đc 3000 Wcoin)

  – Sẽ có 2 loại Medusa: Drop ngẫu nhiên đồ 380 hoặc đồ tím 400

  + Loại 1 ra vào khung giờ cố định tại map Swap(SanMeDuSa)

  + Loại 2 xuất hiện tại Swap(SanMeDuSa) và hồi sinh sau khi chết 6 tiếng tại tọa độ 28 – 22

  9 . Erohim (Tiêu diệt nhận đc 3000 Wcoin)

  – Drop ngẫu nhiên đồ 380 hoặc đồ tím 400

  10 . Quỷ vương (Tiêu diệt nhận đc 3000 Wcoin)

  – Xuất hiện trong đợt 1 của sự kiện siêu boss. Quỷ vương sẽ không drop đồ, tiêu diệt để nhận wcoin

  11 . Hỏa kỳ lân (Tiêu diệt nhận đc 10.000 Wcoin)

  – Drop đồ 380 và Đồ tím 400 ngẫu nghiên từ 1 đến 2 dòng socket

  12 . Sự kiện siêu boss (Tiêu diệt các loại boss để nhận thưởng)

  – Bắt đầu vào 19h30 hàng ngày